Ομαλή μετάβαση από

το δημοτικό στο γυμνάσιο Στ' Τάξη