Ο συγγραφέας: Δημιουργώντας αφίσες για τη ζωή του Antoine de Saint-Exupéry

Διαδραστική αφίσα από τον μαθητή ΔΒ
Διαδραστική αφίσα από τον μαθητή ΔΒ
Διαδραστική αφίσα από τον μαθητή ΦΔ
Διαδραστική αφίσα από τον μαθητή ΦΔ
Διαδραστική αφίσα από τον μαθητή ΜΑ
Διαδραστική αφίσα από τον μαθητή ΜΑ
Διαδραστική αφίσα
Διαδραστική αφίσα

από τις μαθήτριες Π.Β, Ρ.Β. & Μ.Κ.

Αφίσα σε χαρτόνι από τη μαθήτρια ΑΚ
Αφίσα σε χαρτόνι από τη μαθήτρια ΑΚ
Αφίσα σε καμβά από τον μαθητή ΧΚ
Αφίσα σε καμβά από τον μαθητή ΧΚ