Εγκυκλοπαίδεια του Περιβάλλοντος

Hλεκτρονική 5-τομη έκδοση e-book του έργου «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» στα ελληνικά, υποτιτλισμένη και εγκεκριμένη από την National Geographic Society.

Go to link