Ολοήμερο 2019-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί Γονείς/ Κηδεμόνες,
 

Εκτίμησή μας είναι πως η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να προσφέρει πολλά και στις δυο βασικές της διαστάσεις: α) την παιδαγωγική, αφού γίνεται συμπληρωματική διδασκαλία, προετοιμασία των μαθητών και εμπλουτισμός του προγράμματος, και β) την κοινωνική, αφού διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς και μειώνεται το κόστος ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών.

 

Για την ομαλή λειτουργία του σας ενημερώνουμε τα εξής:

 

Σίτιση:

 • Οι μαθητές να έχουν μαζί τους μία πετσετούλα ώστε να ακουμπούν το φαγητό τους.

 • Το φαγητό των μαθητών που επιθυμούν να ζεσταίνεται να είναι προσεκτικά αποθηκευμένο σε ειδικό σκεύος για φούρνο μικροκυμάτων και πάνω σε αυτό να είναι γραμμένο το όνομα του μαθητή. 

 • Οι μαθητές που επιθυμούν να ζεσταίνεται το φαγητό τους παραδίδουν το σκεύος τους μαζί με το τσαντάκι μεταφοράς του στην υπεύθυνη του κυλικείου.

 • Το πρωί θα πρέπει να φυλάσσουν το φαγητό τους στο ψυγείο που βρίσκεται στην αίθουσα εκδηλώσεων ειδκά για αυτόν τον λόγο.


Φοίτηση:

 • Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, εφόσον αυτό έχει επιλεγεί, είναι υποχρεωτική.

 • Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση.

 • Δύο φορές τον χρόνο γίνεται επικαιροποίηση της εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (το 2ο 15νθήμερο Νοεμβρίου και το 1ο 15νθήμερο Φεβρουαρίου).

 • Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα για το σχολ. έτος 2019-20.

 

Αποχώρηση:

 • Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις 15.00 ή στις 16.00 σύμφωνα με την ώρα αποχώρησης που έχετε δηλώσει και όχι κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών.

 • Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης (15.00 ή 16.00) παραμένει η ίδια για όλο το διδακτικό έτος.

 • Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης θα πρέπει να υπογράφετε την προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση.