ΑΝ, Β΄1

Μαρίκες Ραφήνας .... πολυβολείο από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο