Ομαλή Μετάβαση από

το δημοτικό στο γυμνάσιο Στ' Τάξη