Λαϊκή Παράδοση του Τόπου μας

Τάξη Β' Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, 1937, Τα Λαϊκά Παιχνίδια, Εθνική Πινακοθήκη