Αυτοσχέδια μουσκά όργανα

Τμήματα Ε'1, Ε'2, Στ'1, Στ'2 Πηγή φωτό: http://www.handmadecharlotte.com/