Υιοθετώ την παραλία του τόπου μου

Τάξη Α' 2013-14 Πηγή φωτό: http://www.helmepa.gr/en/summer_awareness_campaign.php