Ενυδρειοπονία

Κατασκευή και μελέτη ενός οικοσυστήματος συμβίωσης ψαριών και φυτών Τμήματα Α'1, Α'2, Δ'2, Στ'1, Στ'2 Πηγή φωτό: http://greekaquaponics.blogspot.gr/

Go to link