Ανακοίνωση: Τακτική Γενική Συνέλευση Εκπαιδευτικών