Πρόσκληση: Η αλήθεια μας μέσα από το έργο του Picasso