Από την ομιλία του αγιασμού: Η αλληγορία του σπηλαίου