ΔΟΠΑΠ: Πρόγραμμα εκδηλώσεων & δράσεων Iανουαρίου 2016