ΔΟΠΑΠ: Πρόγραμμα εκδηλώσεων & δράσεων Φεβρουαρίου 2016