Τούτες τις μέρες οι μαθητές της Β΄& της Ε΄τάξης ...