Ενημέρωση για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος