Εξοικονόμηση Νερού


Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση του νερού υλοποίησε σήμερα στο σχολείο μας το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε μια προσπάθεια οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων να κατανοήσουν ότι με απλούς τρόπους και με πιο υπεύθυνη συμπεριφορά μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη νερού.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Νερού στα σχολεία» στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.watersave.gr/index.php/edu-pack