Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων: το νέο Διοικητικό Συμβούλιο