Ανιχνεύοντας τις αντιλήψεις των μαθητών για την επιστήμη


Σήμερα, με πρωτοβουλία του ερευνητικού κέντρου CERN, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποτύπωσης των αντιλήψεων των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης σχετικά με την επιστήμη. Το ερωτηματολόγιο εστιάστηκε και στον ψυχικό κόσμο των παιδιών διερευνώντας την αυτοπεποίθησή τους απέναντι στις φυσικές επιστήμες και γενικότερα στην επιστημονική γνώση.


Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό στον εκπαιδευτικό τομέα, διότι αφ' ενός η διδασκαλία μπορεί να σχεδιάζεται με σεβασμό σε αυτά που ήδη γνωρίζουν ή κατανοούν οι μαθητές, αφ' ετέρου γίνεται δυνατή η αξιολόγηση της γνωστικής προόδου και, μάλιστα, σε δύσκολες επιστημονικές έννοιες που πραγματεύεται η σωματιδιακή φυσική.