Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος: Μήνυμα του Υπουργού