Αειφόρο Σχολείο

H οργάνωση Aeiforum (Αειφόρουμ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά (Δ. Γούναρη 21-23, 2ος όροφος. γρ. 16). Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χώρο ανοικτής και μη ιεραρχικής συνύπαρξης ανθρώπων που νοιάζονται για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον, για την πολιτική και για την παιδεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουμε για τα θέματα της αειφορίας (πολιτικής, πολιτισμικής, οικονομικής, οικολογικής, προσωπικής)

Go to link