Δημοσιοποίηση Πράξεων ΕΣΠΑ

 

Ένταξη Προσφυγοπαίδων
Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων ηλικίας έως 15 ετών στο Εκπαδευτικό Σύστημα

press to zoom
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
press to zoom
ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
press to zoom
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
press to zoom