Δημοσιοποίηση Πράξεων ΕΣΠΑ

 

Ένταξη Προσφυγοπαίδων
Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων ηλικίας έως 15 ετών στο Εκπαδευτικό Σύστημα

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΚΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ