Οι αρχές μας

Ένα σύγχρονο σχολείο είναι εκείνο το σχολείο που βοηθά τους μαθητές:

 

  • Να συνεχίζουν να μαθαίνουν δια βίου,

  • Να διαχειρίζονται τις συνεχώς αυξανόμενες πληροφορίες και να παράγουν νέα γνώση,

  • Να μεριμνούν για το περιβάλλον και την αειφορία,

  • Να διαθέτουν αυτοπεποίθηση,

  • Να γνωρίζουν και να σέβονται την πολιτισμική τους ταυτότητα αλλά και αυτή των άλλων,

  • Να είναι ενεργοί  και ενημερωμένοι πολίτες με κοινωνική ευθύνη και ικανότητες,

  • Να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα με δημιουργικό τρόπο,

  • Να φροντίζουν για την σωματική, συναισθηματική και κοινωνική υγεία τους.  


Με άλλα λόγια πιστεύουμε σε ένα σχολείο που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές ικανότητες,  γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η ​συνεργατικότητα, η διατύπωση παραγωγικών ερωτήσεων, η καινοτομία, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, η αυτο‐διαχείριση της μάθησης, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υπευθυνότητα.

Επικοινωνία: 22940 24700   /   mail@1dim-rafin.att.sch.gr   /   Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα

Σχεδιασμός - Διαχείρση ιστότοπου: Μαρία Ε. Λατζάκη