ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού πακέτου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην ανάγκη προστασίας του δάσους

Go to link