Η Ιστορία του Σχολείου μας

Φωτογραφίες από το σχολείο της Τρίγλιας και από το Σχολείο-Παράγκα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

(Αρχείο Στάθη Δημητρακού)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

(Αρχείο Στάθη Δημητρακού)

ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

(Αρχείο Στάθη Δημητρακού)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

(Αρχείο Στάθη Δημητρακού)

1/17