Οι Αλήθειες του Μικρού Πρίγκιπα

Τμήμα Στ΄1 Με βάση το διαχρονικό κείμενο του Antoine de Saint Exupéry οι μαθητές επιχειρούν έναν επαναπροσδιορισμό των αξιών της ζωής με μια ευρύτερη θεώρηση της καθημερινότητας, συμμετέχοντας σε δράσεις δημιουργίας και αναζήτησης.

Go to link