Άσκηση και ποιότητα ζωής

Τμήματα Γ'1, Γ'2, Δ'1 Πηγή φωτό: http://www.thinkstockphotos.ca