Ανοίγοντας Φτερά

Τάξεις Α΄ & Στ΄ Σκοπός του σχεδίου είναι οι μαθητές «να ανοίξουν τα φτερά τους» με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση και να συνδεθούν μεταξύ τους και με διακεκριμένους Έλληνες της διασποράς προκειμένου να διερευνήσουν επίκαιρα ζητήματα όπως η μετανάστευση, η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, η λογοκλοπή, ο αθλητισμός.

Go to link