Γύρω γύρω οι μήνες όλοι,

η ζωή ένα περιβόλι, άνθη, χιόνια και βροχή, κάθε χρόνο απ’ την αρχή … Τμήματα: Α΄1 & Α΄2