top of page

Εγγραφές μαθητών Α' Τάξης 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2022-23 οι εγγραφές των μαθητών θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου ως εξής:


1 - 9 Μαρτίου και ώρες 10:00 - 11:30 στο γραφείο του 1ου ΔΣ Ραφήνας ή ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://form.jotform.com/220515471281045

10 - 20 Μαρτίου και ώρες 10:00 - 11:30 στο γραφείο του 4ου ΔΣ Ραφήνας


Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εγγραφής δεν απαιτείται να κάνετε εκτύπωση αφού το σχολείο ενημερώνεται αυτόματα για την αίτησή σας. Θα χρειαστεί μόνο να προσκομίσετε άμεσα στο σχολείο τη βεβαίωση φοίτησης του νηπιαγωγείου και έως 30 Σεπτεμβρίου το ΑΔΥΜ που το συμπληρώνει παιδίατρος και το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.


Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.


Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά & πιστοποιητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου προβλέπονται από τις διατάξεις της § 4(α), του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01.8.17), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25):


Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (δίδονται από το σχολείο)


Φόρμα εγγραφής μαθητή (δίδεται από το σχολείο)


Έντυπα γονικής συγκατάθεσης (α) για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο ΠΣΔ και (β) για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα (δίδονται από το σχολείο)


Αίτηση γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση φοίτησης του μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (δίδεται από το σχολείο)


Αίτηση γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση ενδιαφέροντος για δωρεάν μεταφορά με μισθωμένα λεωφορεία προς και από το σχολείο (δίδεται από το σχολείο)


Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο (σε περίπτωση μη προσκόμισης της Βεβαίωσης αυτής, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή, μετά από προηγούμενη αίτηση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο).


Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία, κατά την κρίση του Διευθυντή, αποδεικνύεται η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή: α. Έντυπο Εφορίας Ε1 ή Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω TAXIS (όχι τα προσωπικά δεδομένα) β. και πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ


Τα κάτωθι Πιστοποιητικά Υγείας: α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια β. Το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (δίδεται από το σχολείο) και πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΔΥΜ εδώ

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά που δίνονται από το σχολείο:Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν στο σχολείο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης.


Σε περίπτωση που δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μπορούν αρχικά να εγγραφούν στο σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης και τα λοιπά δικαιολογητικά. Υποχρεούνται, βέβαια, το συντομότερο να προσκομίσουν και το πιστοποιητικό γέννησης.


Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών).


Γ. Δείτε ακόμη:


Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα όρια της περιφέρειας των σχολικών μας μονάδων


Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να διαβάσετε την εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕΘ για τη διαδικασία των εγγραφών

Εγγραφές μαθητών_τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23
.pdf
Download PDF • 638KB


Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να ενημερωθείτε για τη λειτουργία του Δημοτικού από τον Σχολικό Οδηγό του ΥΠ.ΠΕΘ

Ευχαριστούμε που προσέρχεστε για εγγραφή:

α. Έχοντας υποβάλει δήλωση φυσικής παρουσίας στο σχολείο ως επισκέπτης στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/

β. Φορώντας μάσκα

γ. Διαθέτοντας τον δικό σας στυλό

δ. Τηρώντας αποστάσεις κατά την αναμονή

ε. Έχοντας ήδη συμπληρώσει τα απαιτούμενα έντυπα, αφού τα έχετε εκτυπώσει οι ίδιοι ή παραλάβει από το γραφείο του σχολείου κατά τις ώρες εγγραφής.


Παρακαλούμε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Οι Δ/ντές των Σχολείων
bottom of page