Εγγραφές μαθητών Α' Τάξης 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2019-20 οι εγγραφές των μαθητών θα πραγματοποιούνται από 6 έως 20 Μαΐου ως εξής:

  • 6 -10 Μαΐου και 20 Μαΐου και ώρες 08.30 - 10.00 στο γραφείο του 1ου ΔΣ Ραφήνας

  • 13 -17 Μαΐου και ώρες 10:00 - 12.00 στο γραφείο του 4ου ΔΣ Ραφήνας

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.


Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά & πιστοποιητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου προβλέπονται από τις διατάξεις της § 4(α), του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01.8.17):

  • Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (δίδονται από το σχολείο)

  • Φόρμα εγγραφής μαθητή (δίδεται από το σχολείο)

  • Αίτηση γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση φοίτησης του μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (δίδεται από το σχολείο)

  • Αίτηση γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση ενδιαφέροντος για δωρεάν μεταφορά με μισθωμένα λεωφορεία προς και από το σχολείο (δίδεται από το σχολείο)

  • Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Βεβαίωσης αυτής, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή, μετά από προηγούμενη αίτηση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.

  • Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία, κατά την κρίση του Διευθυντή, αποδεικνύεται η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή:

α. Έντυπο Εφορίας Ε1 και β. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ

  • Τα κάτωθι Πιστοποιητικά Υγείας: α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια β. Το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (δίδεται από το σχολείο) και πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΔΥΜ εδώ

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν στο σχολείο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης.


Σε περίπτωση που δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μπορούν αρχικά να εγγραφούν στο σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης και τα λοιπά δικαιολογητικά. Υποχρεούνται, βέβαια, το συντομότερο να προσκομίσουν και το πιστοποιητικό γέννησης.


Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών).


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Οι Δ/ντές των ΣχολείωνΚάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά που δίνονται από το σχολείο

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα όρια της περιφέρειας των σχολικών μας μονάδων

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕΘ για τη διαδικασία των εγγραφών

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για τη λειτουργία του Δημοτικού από τον Σχολικό Οδηγό του ΥΠ.ΠΕΘ

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις