Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»: Η βράβευση