Μπαμπά, μπορούμε να πάρουμε σκύλο αντί για μυρμήγκι;